Twist Off Sechseckgläser

Sechseckglas 45 ml (48 Stück)

48 Sechseckgläser für 50 g Honig

Sechseckglas 196 ml (32 Stück)

32 Sechseckgläser für 250 g Honig

Sechseckglas 390 ml (18 Stück)

18 Sechseckgläser für 500 g Honig